Harrastusryhmät tarjoavat myös 2020-luvun lapselle tärkeitä oppimisen verkostoja – miksi jokaisen lapsen tulisi harrastaa ja miten se onnistuu?

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen on yksi varainhankinnan tärkeimmistä tehtävistä ja siten myös Jar-x Oy:n arvoista, mutta 2020-luvun alun pandemiavuodet sekä elämisen kustannusten nousu näkyvät nyt ikävällä tavalla lasten harrastamisen mahdollisuuksissa.

Haastattelimme Jaana Innasta, yhtä Liikuntaseura Ote ry:n perustajajäsenistä ja valmentajista ja pyysimme häntä kertomaan lasten harrastamisessa lähivuosien aikana tapahtuneista muutoksista.

Harrastamisen määrässä on tapahtunut hämmästyttävänkin paljon muutosta erityisesti alle kouluikäisissä. Olemme oman seuran kesken miettineet, että ovatko nämä pienten lasten perheet niin tottuneita olemaan kotona koronavuosien jälkeen, ettei alle kouluikäisiä niin hanakasti nykyään lähdetä viemään harrastuksiin? Toisaalta esimerkiksi taloudellisia haasteitakin voi nyt olla monilla, kuvailee Innanen havaintojaan.

Kevät 2023 toi positiivista kehitystä harrastajamääriin, kun uusia pieniäkin harrastajia ilmoittautui kokeilemaan ensimmäistä omaa harrastustaan.

 

Harrastusryhmät ovat entistä tärkeämpi paikka lasten hyvien käytöstapojen oppimiseen

Lapsen liikuntaharrastuksella on ehdottoman positiivisia vaikutuksia niin lapsen fyysiseen, henkiseen kuin sosiaaliseenkin kehitykseen, joten kotoa olisi tärkeää lähteä liikkeelle ja harrastusten pariin.

Yllättävän monilla lapsilla on puutteita perusliikuntataidoissa, joten kaikilla tunneilla harjoittelemme paljon perusasioita, kuvailee Innanen lasten liikuntataitojen nykytilaa.

Liikuntaseura Otteen ohjaajat ovat huomanneet, että liikuntaharrastuksen yhteydessä lapsille täytyy nykyään opettaa entistä enemmän myös käytöstapoja, kuten kohteliasta tervehtimistä liikuntasaliin tullessa. Monet sosiaaliset taidot saattavat puuttua kokonaan ja niiden opettaminen on viime vuosina noussut oleelliseksi osaksi harrastusta.

Hyvät käytöstavat ovat tärkeitä ryhmädynamiikan kannalta. Meidän harrastusryhmissämmekin näkee hyvin sen, että kun lapset ovat olleet mukana toiminnassa useamman vuoden, ei heitä tyypillisesti tarvitse ohjeistaa käyttäytymään tunneilla fiksusti. Toisaalta vanhat harrastajat tuntuvat hämmästelevän uusien lajin pariin tulleiden lasten käytöstä, jos he eivät toimi yhteisten sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Liikuntaryhmäkin toimii paljon paremmin ja antaa lapsille enemmän, kun porukassa on hyvä henki ja yhteiset pelisäännöt, perustelee Innanen sosiaalisten taitojen tarvetta.

Liikuntaseura Otteen harrastajista onkin vuosien kuluessa syntynyt yhteisö, jossa eri ikäiset lapset ja ohjaajat viettävät aikaa yhdessä tunneille mennessä ja niiltä tullessa. Erityisesti pitkään mukana olleet, edustusryhmissä harrastavat ja motivoituneet nuoret ovat tärkeitä roolimalleja pienille harrastajille.

 

Liikuntaseura Ote ry. Kuvaaja: Tommi Lehto

Varainhankinnan avulla yhä useammalla lapsella on mahdollisuus edetä edustusjoukkueisiin saakka

Harrastusryhmä on siis jokaiselle lapselle tärkeä opin paikka, mutta seuratoiminnan arvostusta Innanen puolestaan kuvailee ristiriitaiseksi. Ihmiset odottavat samaan aikaan ilmaista ja laadukasta toimintaa, mutta todellisuudessa seuran toiminnan ylläpito vaatii taloudellisia investointeja, jotka on katettava jollain keinoin.

– Esimerkiksi meidän seurassamme on koulutetut ohjaajat ja omat, toimivat tilat, eivätkä nämä tule ilmaiseksi. Usein ihmiset kuitenkin odottavat, että seuran tarjoaman harrastamisen pitäisi olla käytännössä ilmaista, mutta eihän kukaan tule tekemään työtä ilmaiseksi liikuntaseurassakaan, pohtii Innanen seuratoiminnan kustannuksia.

Koska harrastaminen ei ole ilmaista, Liikuntaseura Otteessa erityisesti edustusryhmien harrastusmaksuihin on haettu helpotusta varainhankinnan avulla. Edustusryhmät kiertävät vuodesta riippuen tyypillisesti neljästä kahdeksaan kilpailua tai muuta lajin tapahtumaa, joista jotkut ovat useamman päivän retkiä.

– Täältä kun reissuun lähdetään, niin kustannukset ovat aika isot, kun pitää maksaa sekä bussit että hotellit. Edustusryhmille varainhankinta on siis tärkeä tulonlähde, jotta perhekohtaiset kustannukset eivät kohoa liian korkeiksi. Varainhankinnan teemme Jar-X:n tuotteita myymällä, sillä esimerkiksi yritysten tai tapahtumien talkoisiin ei kovin helposti saada osallistujia.

Varainhankintaan suhtaudutaan eri perheissä eri tavoin, mutta silti edustusjoukkueiden myyntikampanjat käynnistetään joka syksy.

– Myynti on toisille tosi mieluisaa, sillä heillä on omat vakiasiakkaat – esimerkiksi mummot ja sukulaiset – jotka ostavat sukkia mielellään. Sitten on myös sellaisia perheitä, joilla on monta lasta ja kaikkien harrastuksiin liittyviä velvoitteita, niin he mieluummin maksaisivat harrastusmaksut suoraan omasta pussistaan. Kyllä meillä silti on selkeä tarve varainhankinnalle, tiivistää Innanen.

 

Lue Liikuntaseura Otteen käytännön kokemuksia varainhankintakampanjoista sekä myytävistä tuotteista

Nykyään on hyvin nähtävissä se, etteivät ihmiset ole halukkaita osallistumaan talkootyöhön, kuten kauppojen inventaariolaskemisiin ja muihin vastaaviin. Kaikki ovat arjessaan niin kiireisiä, että sellaiseen ei löydetä aikaa. Jar-x:n sukkamyynti meillä koetaan taas huomattavasti helpompana, sillä jokainen myy juuri sen mitä aikataulullisesti itse pystyy, eikä oma suoritus ole sidonnainen mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan, kertoo Liikuntaseura Otteen talkoovastaava Anne Hirvonen.

Lue, kuinka jokavuotinen varainhankintakampanja laadukkailla sukilla tuo yli 2000 € ansiot »

Mietitkö varainhankintaa?

Lataa napakka oppaamme ja opit

  • mitkä tekijät ovat avaimia mahdollisimman helppoon varainhankintaan
  • miten varainhankinta onnistuu kotisohvalta
  • miten konkretisoit myynnin helppouden kampanjan myyjille
  • kauanko aikaa vie onnistunut varainhankintakampanja
  • miten muut ovat onnistuneet Jar-x:n kotimaisten sukkien myynnissä
  • miten itse järjestät helpon varainhankintakampanjan.

Kirjoita kommentti