Mitä varainhankinta on?

Varainhankinta on prosessi, jossa ryhmät, kuten joukkueet, luokat ja yhdistykset, keräävät tarvittavia varoja tukemaan erilaisia hankkeita ja tavoitteitaan. Tämä tapahtuu yleensä myymällä tuotteita tai palveluita, järjestämällä tapahtumia tai pyytämällä lahjoituksia yksilöiltä ja yrityksiltä.

Varainhankinta auttaa ryhmiä saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa, jonka myötä rahan puute ei estä ryhmän jäseniä osallistumista erilaisiin projekteihin, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin.

Miksi varainhankinta on tärkeää?

Varainkeruu on olennainen tapa kerätä varoja yhdistysten, seurojen ja koululuokkien toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi, kuten luokkaretkien tai turnausmatkojen kustannuksiin.

Kuukausimaksut, turnausmatkat ja jäsenmaksut ovat monelle toiminnalle suuria kulueriä. Luokkaretket ovat koululuokille ylimääräisiä tapahtumia, joihin koulujen budjetit eivät aina riitä. Varainhankinnan avulla ryhmät voivat kerätä varoja ilman, että kaikki kustannukset kaatuvat jäsenten ja vanhempien niskaan.

Varainhankinnalla pyritään vähentämään toiminnan kustannuksia, jolloin kaikki voivat osallistua. Siksi se on erittäin tärkeää mm. syrjinnän estämiseksi.

Käytännössä yksi turnausmatka voi maksaa 10 000–15 000 euroa, kun lähdemme täältä taittamaan pitää matkaa kahdella linja-autolla ja maksamme koko joukkueelle myös majoituksen. Varainhankinnan avulla olemme saaneet pelaajakohtaisen kustannuksen pidettyä noin 200 euron kuukausitasolla

kuvailee KalPa U14-joukkueen joukkueenjohtaja Katri Immonen

Varainhankinnan muodot ja edut

Useat ryhmät valitsevat tuotemyynnin, sillä nykyaikainen varainhankinta hyödyntää digitaalisia palveluja ja viestintää. Verkkokaupassa tapahtuvaa myyntiä jokaisen myyjän on mahdollista tehdä itselleen sopivana ajankohtana.

Tämä antaa ryhmille mahdollisuuden kerätä tarvittavat varat, kun kaikki voivat osallistua myyntityöhön. Myös kiireiset ihmiset. Varainkeruu on yhteisöllinen projekti, josta ei ole syitä kieltäytyä.

Vaikka ovelta ovelle myynti ei enää ole suosiossa, niin tuotemyynti tarjoaa edelleen tehokkaan tavan varojen keräämiseen. Jar-X:n kautta myytävät varainkeruutuotteet, kuten muumiteemaiset sukat ja muut kotimaiset tuotteet, ovat suosittuja ja helppoja myydä.

Kuka voi kerätä varoja?

Varoja voivat kerätä luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yleishyödylliset yhdistykset, seurat ja joukkueet, jotka keräävät varoja yhteisen hyvän vuoksi. Yksityishenkilö voi toimia kampanjan yhteyshenkilönä, mutta ei voi kerätä varoja itselleen.

Varainhankinta tarjoaa tärkeän mahdollisuuden kerätä varoja yhdistysten ja seurojen toiminnan tukemiseksi ilman suuria taloudellisia rasitteita jäsenille. Jar-X:n avulla varainhankinta on helppoa ja joustavaa, ja se tarjoaa mahdollisuuden myydä korkealaatuisia kotimaisia tuotteita, jotka tukevat ryhmien toimintaa ja tavoitteita.

Entä varainhankinta ja verotus?

Yleinen harhaluulo on, että yhdistys, koululuokka tai seura ei voi lainkaan harjoittaa myyntiä tai muuta yritystoimintaan verrattavaa.

Yhdistys kuitenkin voi täysin laillisesti kerätä varoja edellä mainituin keinoin, kunhan toimintaa ei katsota elinkeinon harjoittamiseksi eli toiminta on epäammattimaista, tuotot pysyvät pieninä, varainkeruu tehdään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja sääntöjen mukaisesti. Tämä pätee myös koululuokkiin.

Verottaja on julkaissut asiasta ohjeet, jotka varainhankinnasta kiinnostuneen yhdistyksen on hyvä lukea:

Verottaja on selkeyttänyt asiaa uusilla ohjeistuksilla. Verottaja julkaisi 14.2.2019 päivitetyn ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille. Tämä ohje helpottaa nyt monen urheiluseuran ja -joukkueen varainhankintaan liittyvää päätöksentekoa merkittävästi. Käynnistäessänne seuraavan varainkeruukampanjan, kannattaa lukea verotusohjeesta ainakin kohta 2.2.

Luokkien varainhankinnasta löydät lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

Voinko tehdä varainhankintaa yrityksen tai yksityishenkilön hankintoihin?

Yritykset ja yksityishenkilöt eivät voi kerätä rahaa Jar-X:n avulla. Yksityiset henkilöt voivat tehdä pienimuotoista rahankeruuta, mutta eivät Jar-X:n palvelussa. Lisätietoja yksityishenkilöiden rahankeruusta löydät mm. Suomi.fi -sivustolta.

Varainhankinta tuo tuntuvan alennuksen seuran kausimaksuihin

Olemme myyneet jo useampia kertoja ja myyntikampanjoista saamiamme varoja olemme käyttäneet mm. kausimaksuihin. Kampanjat ovat sujuneet loistavasti ja tuotteiden jakaminen tilaajille on helppoa. Aina on ollut myös iloinen ja asiantunteva palvelu. Mukava asioida positiivisten ihmisten kanssa!

- Hämeenlinnan Pallokerho

  1. mitkä tekijät ovat avaimia mahdollisimman helppoon varainhankintaan
  2. miten varainhankinta onnistuu kotisohvalta
  3. miten konkretisoit myynnin helppouden kampanjan myyjille
  4. kauanko aikaa vie onnistunut varainhankintakampanja
  5. miten muut ovat onnistuneet Jar-x:n kotimaisten sukkien myynnissä
  6. miten itse järjestät helpon varainhankintakampanjan.

Hyvien tuotteiden ja tämän tiiviin oppaan avulla varmistat, että varainkeruu on mahdollisimman helppoa ryhmällesi.

varainhankinta vinkit